Calculul profitului/pierderii pe baza direcției tranzacțiilor Forex

​​

Profitul/ pierderea aferent(ă) pozițiilor Forex deschise, afișate în Lista de Poziții se calculează acum pe baza prețului efectiv de închidere la vânzare (Bid) sau cumpărare (Ask), în locul prețului mediu în toate platformele Saxo Bank.

Prețul de închidere corespunzător direcției tranzacției și profitul/pierderea

Pozițiile FX din Lista de Poziții indică acum:

  • Prețul de închidere al poziției în funcție de direcția tranzacției (Prețul Bid pentru poziții lungi, Prețul Ask pentru poziții scurte)
  • Profitul/pierderea se va calcula pe baza prețului de închidere Bid/Ask

Acest lucru va oferi o imagine mai clară a profitului/pierderii  înregistrat(e) în contul tău.


6_1.png

Prețul anterior de închidere pe baza mediei valorilor și profitul/pierderea

Anterior, pozițiile FX din Lista de Poziții indicau:

  • media (dintre Bid și Ask) pentru prețul de închidere
  • Profitul/pierderea calculat(ă) pe baza acestei medii a prețului de închidere
6_2.png