Nou în SaxoTraderGO

Noul raport de Prezentare generală a perioadei este acum disponibil

Disponibil în secțiunea Cont a platformei SaxoTraderGO, noul raport de Prezentare generală a perioadei afișează evoluția unui cont selectat sau a tuturor conturilor, în ansamblu. Raportul vă permite analizarea unor tendințe de tranzacționare mai largi, pe termen lung, defalcând profitul și pierderile pentru fiecare instrument și înregistrare de numerar în parte.

export.png

Pictograma de informații (i) din fiecare înregistrare oferă acces la detaliile complete ale înregistrării, inclusiv:

  • Valoarea poziției la începutul și sfârșitul perioadei
  • Un sumar al tuturor înregistrărilor individuale pentru instrumentul respectiv de-a lungul perioadei

    Detaliile unei înregistrări pot fi exportate în PDF.

Export în format Excel

Funcția extinsă Excel vă permite de asemenea exportarea fiecărei înregistrări din perioadă indicând valoarea la începutul și sfârșitul perioadei și oferă o granularitate și o flexibilitate fără precedent a datelor.

Noi grafice pentru Bara de expunere și Fluctuațiile de valoare

Raportul privind performanțele din secțiunea Account Overview a SaxoTraderGO conține acum o nouă bară de grafice pentru Expunere și Fluctuații ale valorilor, oferindu-vă o imagine detaliată a expunerii dvs. și a modificărilor suferite de valoarea fiecărei clase de active în perioada selectată și care vă permite să analizați în amănunt expunerea și schimbările suferite de valorile mobiliare subiacente.​


Pentru contul sau conturile selectate din meniul drop-down, graficul aferent barei de expunere vă afișează nivelul expunerii pentru fiecare clasă de active, la finalul perioadei selectate. ExposureBreakdown.png

Pozițiile scurte sunt afișate ca valori negative de culoare roșie, iar pozițiile lungi sunt afișate ca valori pozitive de culoare verde.

Produsele cu marjă

Pentru produsele tranzacționate în marjă, cum sunt CFD-urile Futures și FX, expunerea este egală cu valoarea pozițiilor subiacente.

Poziții în numerar

Pentru produsele tranzacționate în numerar, cum sunt acțiunile și obligațiunile, expunerea este egală cu valoarea de piață a poziției.

Prime pentru Opțiuni

În cazul Opțiunilor, expunerea este egală cu prima, care poate fi pozitivă dacă poziția este lungă și negativă dacă poziția este scurtă.

Toate valorile sunt transformate în moneda contului selectat.

Expunerea valorilor mobiliare subiacente

Graficul de expuneri permite, de asemenea, și defalcarea pe valori mobiliare subiacente, dacă faceți clic pe bara corespunzătoare fiecărei clase de active care vă arată produsele deținute la finalul ultimei zile de tranzacționare din perioada selectată.

Graficul fluctuațiilor de valoare

 

Graficul fluctuațiilor de valoare arată contribuția fiecărei clase de active în parte la valoarea contului, pe perioada selectată, și vă oferă o prezentare pe scurt a acelorași date din raportul periodic.

Contribuțiile pozitive sunt afișate în verde, iar contribuțiile negative în roșu.

Toate valorile sunt transformate în moneda contului selectat.

Activitatea cu numerar

Activitatea cu numerar este și ea defalcată în propria sa bară și indică activitatea netă în numerar, pentru perioada selectată. Aceasta poate include transferi de numerar, dobânzi și contravaloarea abonamentelor.

Contribuțiile valorilor mobiliare subiacente

Graficul fluctuațiilor de valoare vă permite și analizarea separată a contribuțiilor din partea valorilor mobiliare subiacente, făcând clic pe bara fiecărei clase de active.

Aceasta afișează contribuția fiecărei valori mobiliare în perioada selectată și NU pe întreaga duratăde activitate a poziției respective. 

ValueBreakdown.png