Nou în SaxoTraderGO

Raport nou de Prezentare generală a perioadei – din iunie 2016

Noul raport Prezentarea generală a perioadei va prezenta evoluția valorii contului defalcată ca profit și pierdere pe instrument tranzacționat și înregistrări de numerar și vă permite analizarea unor tendințe de tranzacționare mai largi, pe termen lung.

Raportul de Prezentare generală a perioadei va fi disponibil în secțiunea Cont a platformei SaxoTraderGO și va afișa evoluția unui cont selectat sau a conturilor în ansamblu,

Pictograma de informații (i) din fiecare înregistrare oferă acces la detaliile complete ale înregistrării, inclusiv:

  • Valoarea poziției la începutul și sfârșitul perioadei
  • Un sumar al tuturor înregistrărilor individuale pentru instrumentul respectiv de-a lungul perioadei

Detaliile unei înregistrări pot fi exportate în PDF.

PeriodOverview.png

Export în Excel

Funcția extinsă Excel vă permite de asemenea exportarea fiecărei înregistrări din perioadă indicând valoarea la începutul și sfârșitul perioadei și oferă o granularitate și o flexibilitate fără precedent a datelor.

Raportul poate fi exportat și ca PDF.

Noi funcții ale graficelor în SaxoTraderGO

Studiul Linia de Acumulare/Distribuție (Accumulation Distribution Line - ADL) Chaikin

Linia de Acumulare/Distribuție (ADL) dezvoltată de Marc Chaikin este acum disponibilă în meniul Studii.

Chaikin ADL este un indicator pe bază de volum destinat măsurării fluxului cumulativ de bani care intră și iese dintr-un titlu, măsurând practic presiunea de vânzare și cumpărare și confirmând soliditatea unei tendințe.
ADL indică atât semnalele de creștere cât și cele de descreștere a pieței și se bazează pe divergență și confirmare:

  • Un semnal de creștere este atunci când prețul are o tendință descrescătoare și ADL se mișcă în sus.
  • Un semnal de descreștere este atunci când prețul are o tendință crescătoare și ADL se mișcă în jos

Acest studiu se bazează pe volumul tranzacțiilor și este disponibil doar pentru produse tranzacționate la bursă și nu pentru produse extrabursiere precum FX. 

Chart_ADL.png

Studiul Media Mobilă Triplă Exponențială (Triple Exponentially Smoothed Moving Average - TRIX)

Media Mobilă Triplă Exponențială (TRIX) este un oscilator de impuls dezvoltat de Jack Hutson și indică modificarea procentuală a unei medii mobile triple exponențiale. Aceasta filtrează prin eliminare prețurile nesemnificative, iar dacă adăugați o medie mobilă normală exponențială în panoul studiului TRIX, acesta funcționează similar cu MACD. Cu toate acestea, deoarece este triplu nivelată, este mai nivelată decât MACD.

Similar cu MACD, liniile fluctuează în jurul valorii 0 (zero), iar la adăugarea unei medii mobile exponențiale căutați divergența acolo unde linia de semnal intersectează linia de cumpărare/vânzare și linia zero. 

Chart_TRIX.png

Studiul Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index (MFI) este un oscilator dezvoltat de Avrum Suodack și Gene Quong care utilizează atât volumul cât și prețul pentru a măsura presiunea de cumpărare și vânzare exercitată asupra unui titlu. Valoarea rezultată variază între 0 și 100 și funcționează ca un RSI -- MFI este cunoscut și ca RSI ponderat la volum.
Investitorii caută divergența – când MFI se mișcă în direcția opusă prețului. 

Chart_MFI.png

Repoziționarea studiilor

O nouă funcție de Repoziționare este disponibilă acum din dialogul de configurare a studiilor, prin care puteți muta un studiu în stânga în trecut sau în dreapta în viitor cu perioade de la -100 la 100. Calculul subiacent nu modifică această funcție, doar mută studiul la stânga sau la dreapta în cadrul graficului. 

Chart_Offset.png

Adnotare Proiecție Fibonacci

O nouă adnotare pentru Proiecția Fibonacci este disponibilă acum din meniul de adnotări din grafic. Anterior aceasta era disponibilă prin intermediul adnotării de Extensie Fibonacci prin poziționarea ultimelor două plasamente la același nivel, dar acum se poate adăuga mai eficient prin două clicuri.

Fib_proj.png

Opțiune snap adnotare

Anterior, funcția snap pentru adnotare era disponibilă doar din setările de configurare și controla funcția snap pentru toate adnotările. Acum puteți selecta / deselecta funcția snap pentru fiecare adnotare individuală în setările de configurare a adnotărilor.​