Votul BREXIT din 23 iunie 2016 – Volatilitate iminentă a pieței

În data de 23 iunie 2016 va avea loc referendumul din Regatul Unit privind UE (votul „Brexit"), care va favoriza mișcări mai ample ale pieței, inclusiv posibile decalaje semnificative de preț și perioade de lipsă de lichidități.

Este important să fiți conștienți de potențialul risc al acestui eveniment și să fiți pregătiți și poziționați corect pe măsura apropierii acestei date. Vă încurajăm să nu vă îndatorați excesiv și să dați dovadă de precauție, meticulozitate și disciplină în investițiile și tranzacțiile dvs.

În perioada premergătoare, concomitentă și imediat ulterioară votului, Grupul Saxo va monitoriza atent volatilitatea, concentrația și lichiditatea pieței, printre altele.  Există o probabilitate ridicată de majorare a cerințelor de marjă, precum și de disponibilitate redusă a anumitor tipuri de tranzacții și ordine. Vom face tot posibilul să vă informăm cu privire la orice modificări iminente, dar vă rugăm să acordați atenție cerințelor de marjă aplicabile înainte de referendum și să vă asigurați că dispuneți de suficiente fonduri în cont pentru a îndeplini în permanență cerințele de marjă.

De asemenea, vă atragem atenția că evenimentele precum votul Brexit care sunt însoțite de riscul fluctuațiilor majore pot genera un apel în marjă în contul dvs., de aceea trebuie să vă asigurați că fondurile disponibile pentru marjă sunt gestionate în mod corespunzător anterior și în cursul perioadelor de volatilitate crescută. Cu toate acestea, orice modificări în limite rezonabile ale levierului sau accesului la tranzacționare ar trebui să fie temporare și ne așteptăm la o întoarcere la nivelurile și funcționarea normală în funcție de condițiile pieței  în urma referendumului din Regatul Unit.

Grupul Saxo vă sugerează să plasați ordinele în așteptare cu mult înainte de referendum, deoarece disponibilitatea lichidităților pentru noi solicitări și ordine de tranzacții pe platformă  poate să varieze substanțial în perioadele de lipsă de lichidități pe piață. De asemenea, dorim să subliniem că nu garantăm îndeplinirea ordinelor de Oprire a pierderii la nivelul indicat în ordinul dvs.: ordinele de oprire sunt convertite în ordine de piață odată ce sunt activate, iar deficitele de lichiditate pot avea drept urmare decalaje substanțiale în ceea ce privește ordinele de oprire.

Cumpărarea de Opțiuni (i.e. put pentru a proteja pozițiile lungi și call pentru a proteja pozițiile scurte) ar putea reprezenta o modalitate de acoperire a riscului adecvată situațiilor de nesiguranță a pieței precum cea generată de votul Brexit deoarece prețul de exercitare este fixat în avans. În plus, puteți găsi o serie de strategii de tranzacționare axate pe gestionarea riscului și volatilității pe pagina noastră dedicată referendumului din Regatul Unit privind UE  unde puteți de asemenea beneficia de știri referitoare la acest important eveniment.​