Directiva MIFID

Directiva privind Pietele de Instrumente Financiare

MiFID, Directiva privind Pietele de Instrumente Financiare (Market in Financial Instruments Directive), este o directiva europeana ce trebuie implementata de catre toate statele membre ale UE de la data de 1 noiembrie 2007. MiFID stabileste o serie de cereri pentru intregul sector financiar European cu scopul de a introduce o singura piata Europeana pentru toate instrumentele financiare. Obiectivele principale ale Directivei MiFID sunt protejarea investitorilor, consolidarea competitiei in sectorul serviciilor financiare, precum si o mai mare transparenta a pietei, prin formarea unui cadru legislativ comun pentru pietele financiare aplicabile serviciilor si firmelor de investitii din Europa. Directiva contine masuri care au schimbat si au imbunatatit organizatia si functionarea firmelor de investitii, facilitand tranzactionari intre granite, creand astfel oportunitati strategice.

Saxo Bank, fiind o banca reglementata UE si o firma de investitii, intra sub jurisdictia MiFID (Directiva privind Pietele de Instrumente Financiare). Prin urmare, Saxo Bank a implementat toate cerintele legale necesare, protocoalele si politicile pentru a se asigura ca este in deplina conformitate cu Directiva. Cu privire la implementarea MiFID pentru parteneri, Saxo Bank sustine proactiv aceste masuri oferind o gama de servicii, care le vor facilita partenerilor insisi posibilitatea sa-si indeplineasca cerintele nationale locale MiFID si astfel sa reduca costurile.

Autoritatea Daneza de Supraveghere Financiara (Finanstilsynet) monitorizeaza respectarea cerintelor MiFID de catre sectorul bancar danez.

Zone ale legislatiei MiFID care afecteaza clientii si partenerii Saxo Bank A/S

  • Pasaport unic si Instrumente Financiare Noi acoperite
  • Clasificarea Clientilor – Teste de Adecvare si Pertinenta
  • Transparenta Post-Tranzactie
  • Cea Mai Buna Executie
  • Raport Tranzactii
  • Conflicte de Interese

Pasaport unic si Instrumente Financiare Noi acoperite

Saxo Bank, fiind o banca complet licentiata si o firma de investitii reglementata de MiFID, utilizeaza pasaportul MiFID pentru a oferi servicii clientilor in alte tari EEA.

Clasificarea Clientilor – Teste de Adecvare si Pertinenta

MiFID necesita ca firmele sa clasifice clientii in 3 mari categorii : "Contraparti Eligibile", "Clienti Profesionali" si "Clienti de Retail" (ultimii avand cel mai mare nivel de protectie) si sa le evalueze compatibilitatea si pertinenta pentru produsele oferite.

Saxo Bank isi notifica toti clientii cu privire la clasificarea lor precum și statusul de oportunitate/adecvare , iar informatia este disponibila, de asemenea pe platforma.

Transparenta Post-Tranzactie

Saxo Bank se asigura ca transparenta tranzactiilor se realizeaza in conformitate cu cerintele MiFID. Pentru a permite investitorilor sau participantilor la piata sa evalueze termenii potentialelor tranzactii de actiuni in orice moment si sa verifice dupa aceea conditiile in care aceste tranzactii au fost efectuate, Saxo Bank publica detaliile tranzactiilor complete de actiuni si dezvaluie detaliile oportunitatilor curente de a tranzactiona actiuni. Cu alte cuvinte, toate tipurile de tranzactionare de instrumente financiare, fie pe piete reglementate, MTF-uri sau over-the-counter (OTC), sunt supuse unei obligatii de transparenta post-tranzactie.

Cea Mai Buna Executie

MiFID impune ca firmele de investitii sa ia toate masurile rezonabile pentru a obtine cel mai bun rezultat in executia unei ordin pentru un client. Cel mai bun rezultat posibil nu este limitat la pretul de executie, ci include, de asemenea, o varietate de factori, cum ar fi viteza, probabilitatea de executie si de incasare.

Principiul Celei Mai Bune Executii a Saxo Bank creeaza transparenta pentru clientii Saxo Bank. Saxo Bank se straduieste sa asigure intotdeauna o executie excelenta bazandu-se pe: (i) tehnologie de ultima ora pentru rutarea, monitorizarea si executarea ordinelor; (ii) considerare atenta a elementelor de executie a ordinului; (iii) examinare regulata si riguroasa a calitatii executiei in totalitatea. Acest principiu este disponibil aici.

Raport Tranzactii

Saxo Bank trebuie sa raporteze toate tranzactiile Autoritatii Daneze de Supraveghere Financiara.

Conflicte de Interese

In conformitate cu MiFID, Saxo Bank Group a implementat o politica cu privire la conflictele de interes pentru a identifica si dezvalui o serie de circumstante care ar putea constitui sau ar putea crea un conflict de interese, potential, dar nu necesar, implicand un risc material semnificativ de avariere a intereselor unuia sau mai multor clienti. Aceasta politica este disponibila aici.

Daca aveti intrebari in legatura cu MiFID si impactul sau asupra tranzactionarii efectuate de dumneavoastra, va rugam sa va contactati managerul de cont.

FOREX Demo gratuit